Her finner du alle utgaver av Norsk Filatelistisk Tidsskrift fra 1942 t.o.m. 2013 Mye god og spennende historie for noen og enhver.

Fra starten og fram til og med nr. 5/1997 var det gjennomgående paginering hvert år fra nr. 1 og til det siste nummer hvert år. Fra og med nr. 6/1997 er det kun paginering for hvert nummer. Dette betyr at fram til og med nr. 5/1997 er henvisningen gjort med to tall, år/sidenummer, for eksempel 96/178 som er en artikkel om stempel på krigsmerker. Fra og med nr. 6/1997 er alle henvisninger gjort med tre tall år/nr./side, for eksempel 97/8/99 som er en artikkel om norsk helpost. NB. Sidene 99-108 forkommer både i 1952 nr 5 og nr 6/7. Ved henvisning til disse sidene er satt I eller II etter sidetallet

Velg hvilken årgang du ønsker å se fra listen under: